Hoppa till innehåll

Uppsala Flygklubb

Flygregler & information


På grund av villkor I MILJÖTILLSTÅNDET för flygplatsen gäller tidsrestriktioner för användningen

För medlemmar i Motorflygarna Uppsala Flygklubb finns detaljerade tidsbestämmelser i filarkivet i myWebLog. För besökande piloter får flygplatsen utan restriktioner användas följande tider:

Måndag till torsdag08.00 – 20.00 LT*
Fredag08.00 – 17.00 LT*
Lördag09.00 – 17.00 LT*
Söndag, helgdag samt helgdagsafton09.00 – 17.00 LT*, utom i perioden 15:e juni – 15:e augusti då PPR gäller

Övriga tider gäller PPR, telefon 070-493 32 40 eller 070-884 99 49. Man får troligen tillstånd för landning och troligen inte tillstånd för start utanför dessa tider.

För upplysning om fältförhållanden o.dyl. kan man också använda telefonnumren ovan.

*UNDANTAG: För skolflygning med studs-och-gå samt segelflygbogsering gäller alltid PPR. 

Rullbanor

Bana 03/21
630 x 40 m
Motordrivna flygplan skall använda denna bana när det är möjligt. Högervarv bana 03. Vid start bana 03, ha uppsikt på start med segelflygsläp på bana 08. Vid start bana 21 sväng omedelbart höger c:a 10° till kurs 217°. Banan är utrustad med bankant- och tröskelljus som tänds med fem sändningar på kanal 123.350 av c:a 0.5 sekunder längd under max. 10 sekunder.
Bana 08/26
470 x 60 m
Används i första hand för segelflygverksamhet. Högervarv bana 08.
Bana 14/32
435 x 35 m
 

Radiofrekvenser

Sundbro Radio
kanal 123.350
Radio i klubbhuset. Blindsänd läge och avsikter på denna kanal när du närmar dig, ligger i och lämnar trafikvarvet samt vid markkörning.
Uppsalatornet
kanal 119.200
Sundbro ligger i Uppsala kontrollzon och du måste alltså först kontakta Uppsalatornet på kanal 119.200 och få klarering till Sundbro. Om Uppsalatornet är stängt har luftrummet klass G upp till 4500 fot, men du bör blindsända dina avsikter och passa denna frekvens vid flygning i kontrollzonen pga trafik med ambulanshelikopter dygnet runt.

Flygvägar

Inflygning

Generellt skall de sista 2 NM mot flygplatsen ske i motorplané för att erhålla bullerreducering. Lämpligt riktvärde från t.ex. bankorset kan vara c:a 1.700 rpm från 1500 fot.

Skuttunge
Inflygning sker väster om Bälinge.
Jumkil
Inflygning sker söder om väg 272.
Bankorset
Vid inflygning mot banorna 03, 08, 21 eller 26 skall – om vinden är känd – anflygning ske direkt till baslinjen. Vindstrut finns på Uppsala/Ärna flygplats (ESCM) c:a 200 m rakt väster om bankorset längs höger sida av bana 26.

Landning

Vid landning på banorna 21 eller 26 skall en lägsta höjd på 50 fot hållas då vägen öster om trösklarna korsas.

Bullerreducering vid start

Generellt gäller att effektreducering skall ske då flygplanet inte är lastat till maximal vikt (1 eller 2 personer i ett fyrsitsigt flygplan). I princip bör följande startförlopp användas:

Efter lättning Bana 21: Sväng till utflygningskurs 217° (c:a 10° till höger om centrumlinjen) så fort som det kan göras utan risk.
100 fot Effekten minskas (c:a 5 cm på gasreglaget).
300 fot Fäll in klaff och stig med fart mellan bästa stighastighet och bästa stigvinkel. Öka till maxeffekt först när minst 1000 fot har nåtts.
Bana 03 Sväng höger först när vägen mellan Bälinge och Forkarby passerats.
Bana 21 Sväng vänster först när Lilla Nyåker (”Jönssons gård”) sydväst om väg 272 med säkerhet har passerats.

Utflygning

SkuttungeUtflygning sker utan att flyga över Forkarby och mellan Bälinge och Lövstalöt.
JumkilUtflygning sker norr om väg 272.