Hoppa till innehåll

Uppsala Flygklubb

Basering av flygplan och hangarplatser

Basering av flygplan och hangarplatser

 

Motorflygarna Uppsala Flygklubb (MUFK) välkomnar alla som vill basera sina flygplan på Sundbro flygplats. Genom delegation från flygfältföreningen Uppsala Flygklubb sköter MUFK all administration och debitering av avgifter rörande baserade motorflygplan. Basering av segelflygplan hanteras av Segelflygarna Uppsala Flygklubb.

Det finns gott om plats på fältet för utomhusparkering av flygplan. MUFK hyr ut ett antal hangarplatser i kallhangarer. Det finns också ett antal privatägda hangarer och möjlighet att uppföra nya hangarer. Observera att miljövillkoren för flygplatsen innebär begränsingar av hur mycket baserade flygplan får bullra. Kontakta MUFK styrelse för mera information.

För all basering av motorflygplan på Sundbro krävs avtal med MUFK. I normalavtalet ställs som villkor bl.a. att alla flygplanägare och andra piloter som regelbundet använder flygplanet är medlemmar i MUFK. Det skall normalt vara ett medlemskap för ”flygande medlem” vilket innebär att man får tillgång till MUFK lokaler, material och aktiviteter på samma villkor som andra medlemmar. Är man medlem av motsvarande kategori i någon av de andra flygklubbarna på Sundbro räcker det dock med stödmedlemskap i MUFK. Hör med styrelsen för detaljer. För närvarande tas inga andra avgifter ut för själva baseringen. Start/landningsavgifter tillämpas för närvarande inte.

För hangarplats i MUFK hangarer tas en hyra ut. Hyran är f.n. (år 2023) 6000:-/år. För hangarplats i MUFK hangarer eller privatägda hangarer där MUFK står för elförsörjningen debiteras dessutom en schablonfördelad kostnad för el (c:a 900 – 1300:-/år). Den som vill hyra hangarplats av MUFK skall anmäla sig till hangarplatskö – se nedan för köregler.

Om ett flygplan med hangarplats säljs, så är praxis för närvarande att hyresgästen får överlåta hangarplatsen på den nya ägaren eller använda hangarplatsen för ett annat flygplan som hen äger eller innehar (tremånadersregeln enligt punkt 8 i köreglerna nedan tillämpas då).

På Sundbro flygplats finns bränsle AVGAS 100LL, AVGAS 91/96UL och olja TOTAL AERO XPD80 (eller motsvarande). Medlemmar i MUFK betalar inköpspris för bränsle.

Flygplan baserade på Sundbro kan få Swedavias startårskort utan kostnad.  Kontakta MUFK styrelse för mera information. 

Regler för hangarplatskö

Fastställda av MUFK styrelse 2016-05-18, reviderade 2020-01-29.

  1. Hangarplatskön avser hangarplatser i Motorflygarna Uppsala Flygklubb (MUFK) hangarer.
  2. Endast medlemmar i MUFK kan stå i kö för hangarplats. Stödmedlemskap är tillräckligt.
  3. Anmälan till kön skall göras skriftligt till sekreteraren i MUFK styrelse. Sekreteraren skickar en kvittens på mottagen anmälan.
  4. Köordningen bestäms av den ordning anmälningar kommer sekreteraren tillhanda.
  5. Om medlemskapet i MUFK upphör förlorar man köplatsen. Detta gäller även om medlemskapet upphör för att medlemsavgift inte betalats i tid! Regler för betalning enligt föreningens stadgar gäller.
  6. När en hangarplats blir ledig (eller uppsagd till senare datum) får den första personen i kön erbjudande om att hyra platsen. Man har då 14 dagar på sig att svara på erbjudandet. Gör man inte det så går erbjudandet vidare till nästa person i kön o.s.v.
  7. Kontaktuppgifterna i medlemsregistret i myWebLog används för att skicka erbjudanden om hangarplats. Det är varje medlems ansvar att uppgifterna är korrekta och att t.ex. e-post bevakas, så att hen inte missar ett erbjudande.
  8. Hangarplatserna hyrs ut endast för uppställning av flygplan som medlemmen är ägare till eller delägare i – själv eller genom firma e.dyl. Medlemmen ska kunna presentera ett sådant flygplan för basering senast inom tre månader efter tillträdet till hangarplatsen.
  9. Registrerat innehav av flygplan är likställt med ägande vid tillämpningen av dessa regler.