Hoppa till innehåll

Uppsala Flygklubb

Motorflygcertifikat (LAPL/PPL)

Pilotutbildning Stockholm/Uppsala

Motorflygarna i Uppsala Flygklubb bedriver pilotutbildning under tillsyn av Transportstyrelsen. Pilotutbildningen i vår flygskola leder fram till flygcertifikat (PPL/LAPL). Elev ska vara medlem i Motorflygarna Uppsala flygklubb för att få disponera klubbens flygplan.

Flygskolan ligger utanför Stockholms kontrollerade luftrum vilket gör att pilotutbildningen blir mer effektiv än på många andra flygskolor. Många elever kommer därför från Stockholm och tar sin pilotutbildning i Uppsala.

Det ”traditionella” certifikatet för privatflygare är PPL (Private Pilot License). För några år sedan infördes ett enklare certifikat, LAPL (Light Aircraft Pilot License), med kortare utbildning. LAPL har vissa begränsningar i förhållande till PPL, men det är tillräckligt för de allra flesta privatflygare. Man kan alltid i efterhand uppgradera ett LAPL till PPL med kompletterande flygutbildning. Här beskriver vi utbildningen till LAPL.

(Tyvärr måste man som färsk LAPL-innehavare vänta en litet tag innan man får visa upp sina nyvunna färdigheter för familj och vänner — ytterligare 10 timmars flygning krävs efter avslutad utbildning innan man får ta passagerare. Någon sådan begränsning finns inte för PPL.)

Teoriutbildningen

Teoridelen omfattar 32 tillfällen inkl prov. Teorin startar i oktober och sträcker sig fram till mars. Vi kör 2 gånger i veckan, vanligast tisdagskvällar (19-22) samt lördagar (10-13). Teoriutbildningen är samma för PPL och LAPL.

Vi använder vår teorilokal på flygskolan som ligger på Sundbro flygfält c:a en mil norr om Uppsala. Restiden med bil från Stockholm är c:a en timme.

Praktisk pilotutbildning och flygträning fram till flygcertifikat

Den praktiska pilotutbildningen till LAPL består av minst 30 flygtimmar. Av dessa skall minst 15 vara med lärare (i dubbelkommando – DK) och minst 6 i ensamflygning (EK) under övervakning av lärare. Här ingår utbildning på flygplantypen, övning i flygplanets handhavande och manövrering, navigeringsflygning och flygradiotelefoni. Flygradiotelefonin tränas bla i Stockholm TMA (= Stockholms terminalkontrollområde) viket är väldigt bra när du fått ditt flygcertifikat.

Den praktiska pilotutbildningen fram till flygcertifikatet är till skillnad från teorin inte schemalagd. Du blir tilldelad en flyglärare och bestämmer med honom när det passar er båda att flyga. Om du bor i Stockholm kan du utan problem flyga 2 pass per dag.

Observera att 30 flygtimmar är minimum för LAPL. Individuella förutsättningar kan göra att utbildningen blir längre. Utbildning till PPL kräver ytterligare minst 15 flygtimmar.

Proven

Teoriprovet är uppdelat på sju olika ämnen med separata prov. Provet i varje ämne görs i två omgångar. Det första skriver du på flygskolan – ett s.k. skolprov. När skolprovet är godkänt får du skriva provet för Transportstyrelsen.

Proven för Transportstyrelsen examineras på flygskolans datorer vid föranmälda tillfällen. (Kan också göras i Stockholm).

Pilotutbildningen avslutas med ett praktiskt prov inför kontrollant. Har det gått bra får du ett grattis och sedan ditt flygcertifikat med posten.

Mörkerflygning (NQ)

Med mörkerbehörighet (Night Qualification) så får du flyga under visuella väderförhållanden (VMC) även när det är mörkt. Utbildningen omfattar en teorikväll och c:a 6-7 timmar i luften. Inget flygprov behöver göras för mörkercertifikatet och den behöver heller inte förnyas.

Att från ett flygplan se Stockholm ovanifrån på natten är en helt fantastisk upplevelse…

Kan alla ta ett LAPL/PPL?

Svaret är i stort sätt ja. Teori och praktik är ungefär samma svårighetsgrad som körkort. Många gruvar sig för teorin men de flesta eleverna klarar proven första gången. Läkarundersökningen brukar inte vara några problem. Vet man med sig att man inte har någon allvarlig sjukdom så är risken väldigt liten att man inte går igenom. Transportstyrelsen gör också en lämplighetskontroll mot brottsregistret men har man inte gjort något allvarligare än fortkörning så är även här risken mycket liten att man inte godkänns.

Lägsta ålder att börja flyga är 16 år. Vid uppflygningen måste man ha fyllt 17 år.

Vad kostar ett flygcertifikat?

En del personer behöver flera flygtimmar än minimum, både beroende på personlig fallenhet och hur regelbundet man kan flyga. Olika flygplan kostar olika mycket att flyga och kostnadsläget förändras ständigt. Det är därför svårt att ge ett entydigt svar på frågan. Kontakta Lennart Lansburgh för närmare information – telefon 070-942 97 42‬, e-post lelle.lansburgh@gmail.com.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att ta flygcert? Vad väntar du på?
Klicka här för att fylla i intresseanmälan så hör vi av oss när det börjar närma sig kursstart.

Intresseanmälan är inte bindande på något sätt.

Vanliga frågor gällande utbildningen

Här nedan har vi försökt att samla på oss alla de frågor vi normalt brukar få in gällande utbildningen.

Många som kommer till Uppsala flygskola är mycket ivriga och tror att de kan klara av flygutbildningen på ett par månader.
Men det är mycket kunskap som ska inhämtas, både med teori och med praktik. Du måste också se till att hitta tider som passar både dig och din lärare.

Normalt sett tar det ett halvt år till ett och ett halvt år att få sitt flygcertifikat.

Sundbro flygfält håller nära både Uppsala Flygflottilj och Arlanda. Det är bra för flygutbildningen eftersom du då får lära dig att samsas med annan flygtrafik och att prata med trafikledningen.

Flygfälten har dessutom öppet året runt vilket är en stor fördel under utbildningen.
Flygskolan har en god tillgång på flygplan, flyglärare och du kan dessutom välja mellan flygplan av olika typer.

För att få bedriva flygundervisning måste man ha en organisation som står under tillsyn av Transportstyrelsen. Bland annat måste flygskolan visa att man är seriös och har en utbildningsplan samt behöriga lärare. Du kan inte ta flyglektioner privat så som man gör med bil.

Alla flygplanen är utrustade med ett så kallat dubbelkommando, det vill säga att flygläraren kan ta över flygningen om det behövs. Så småningom i utbildningen kommer du också att få flyga med läraren kvar på marken. Men det får du inte göra förrän flygläraren är säker på att du flyger tillräckligt bra.

Transportstyrelsen kräver att man har deltagit i en teorikurs som arrangeras av en flygskola. Vi rekommenderar att du går på teorilektionerna så mycket du kan så att du får en bra vägledning vid studierna.

Men det finns ett par lektioner i ämnet Human performance and limitations som är obligatoriska. Ämnet handlar om människan och våra begränsningar. Teorilektionerna och -proven är för övrigt på svenska.

Ja, det är det, flera stycken faktiskt. Det är Transportstyrelsen som anordnar teoriprov och numera görs det på en dator. Uppsala flygskola anordnar också egna prov för att stämma av att du har nått de kunskaper som krävs.

Det blir ganska många landningar eftersom det är det svåraste biten. Innan du har ditt flygcertifikat kommer du att ha gjort nära 150 stycken.

Det de flesta elever upplever som svårast är landningen. Det tar ett tag att få in känslan och är en tröskel man måste komma över. Men för en del kan det också vara en utmaning att plugga all teori. Ofta kan det bero på att man inte tar den på tillräckligt stort allvar i början av utbildningen.

För att ta ett privatflygcertifikat läser du både teori och praktik. Du kan läsa mer detaljerat här ovan på denna sida.

Det beror dels på hur mycket du flög och hur länge sedan det var. Det är Transportstyrelsen som anger grundkraven för att ta ett nytt certifikat.
Om du kontaktar oss kan vi hjälpa dig med att ta reda på det.
Självklart kan vi på Uppsala flygskola hjälpa dig med att återuppta certifikatet!

Ja, du väljer själv vilka flygplanstyper du vill flyga. Vi har både de klassiska Cessna och Piper, men även en modernare Evektor Sportstar. Det är helt enkel upp till dig och vilken du blir mest bekväm med.

Att flyga flera flygplansmodeller är inte riktigt som att växla mellan två bilmärken, eftersom flygplanen fungerar lite olika.

Självklart!
Då räknas bara kostnaden för böckerna av när du sedan ska gå teorikursen. Men innan du kommer hit för att köpa dem, ring för säkerhets skull och kolla så att vi har alla böckerna hemma.

Begreppet Human Factors handlar om våra mänskliga förutsättningar och begränsningar som piloter.
Det kan röra sig om allt ifrån rent medicinska faktorer till hur vi tänker (eller inte tänker).

Human Factors har blivit en allt viktigare del i teoriundervisningen. Det spelar ingen roll hur säkra våra plan är om piloten som sitter bakom spakarna ändå har ett bristande omdöme.

Ett A-certifikat är den gamla motsvarigheten till ett PPL-certifikat. Det var när man anpassade regelverket till en internationell standard för några år sedan som det bytte namn.
Det som då hette B-certifikat motsvarar idag CPL.