Hoppa till innehåll

Uppsala Flygklubb

Bokningsregler

Bokningsregler

 

För att få boka flygplan i Motorflygarna Uppsala Flygklubb finns det ett antal regler som måste följas. Reglerna är till för att vi på ett bra sätt skall kunna samsas om de flygplan vi har. Om du vill ha undantag från någon regel och har goda skäl till det så kan MUFK styrelse besluta om det. Var ute i god tid med att be om undantag!

Behörig att boka

Behörig att boka är medlem som är skuldfri, som har antecknat sig för jourtjänstgöring (när så krävs) och som är utcheckad på något av klubbens flygplan. Medlemmen ska också känna till och acceptera dessa bokningsregler och stadgar. (Stadgarna finns i filarkivet i myWebLog.)

Behörigheten att boka flygplan kan återkallas av MUFK styrelse i det fall då medlemmen kraftigt åsidosatt klubbens bästa, avvikit från gällande regler, bestämmelser eller lagstiftning. Tänk på att medlem är man bara om man betalat medlemsavgift enligt reglerna i stadgarna och beslut av årsmötet.

Visa hänsyn vid bokning

Alla medlemmar skall visa hänsyn till andra medlemmar vid bokning. Det betyder bl.a. att man inte skall boka tid i onödan och att man skall boka av ett flygplan så fort man inte längre har behov av det eller så fort det visar sig att en flygning inte är lämplig att genomföra. Helst skall man boka av minst 24 timmar i förväg för att ge andra piloter en chans att hinna se att flygplanet blivit ledigt. Under alla omständigheter skall man boka av flygplanet innan bokningsperioden börjar. (Se även ”Outnyttjad bokning” nedan.)

Boka inte tid för att dra flygplanet ut ur/in i hangaren och andra saker som inte behöver göras om två bokningar ligger direkt efter varandra. I annat fall minskar du i onödan tiden som flygplanet kan användas. Om någon annan flyger direkt före eller efter dig så behövs inte den åtgärden och om ingen gör det så kan du disponera flygplanet för åtgärden fastän du inte bokat.

Om du är på Sundbro och ”spontant” tar ett flygplan som är ledigt så måste du ändå lägga in en bokning – annars kan någon annan tro att flygplanet fortfarande är ledigt.

Bokningsbegränsningar

SE-LTK får bokas maximalt 24 timmar i taget. Övriga flygplan får bokas maximalt sju dygn i taget.

Reservbokning

I det fall den tid som önskas är upptagen kan du göra en reservbokning. Om du inte längre behöver en reservbokning så skall du snarast ta bort den, på samma sätt som en vanlig bokning. Om någon avbokar en tid, där det finns en reservbokning, kommer automatiskt nästa person i kö att bli bokad på tiden. Detta meddelas även genom att epost skickas till nästa person i kön.

Om du gjort en köbokning och sedan får en sådan ”automatisk” bokning så är du ansvarig för den precis som om du bokat på vanligt sätt! Detta gäller oavsett om du sett något epostmeddelande eller inte.

Outnyttjad bokning

Om du bokat ett flygplan och inte anlänt till flygfältet inom 15 minuter efter bokningstidens början, får en annan medlem överta bokningen. En klubbfunktionär med behörighet i myWebLog kan också stryka bokningen i sådant fall. Den som stryker bokningen ska även meddela klubbkassören.

Om din bokning förblir outnyttjad kommer du att bli debiterad en avbokningsavgift motsvarande flygplanshyran för 15 minuters flygning med aktuellt flygplan.

Försening och andra störningar

Om du tvingas utnyttja flygplanet längre tid än den bokade tiden, p.g.a. dåligt väder vid hemfärd eller liknande, ska du skyndsamt se till att förlänga din bokning och på lämpligaste sätt meddela andra bokade som drabbas. Det räcker inte att enbart ringa till Sundbro och konstatera att ingen svarar där. Alla medlemmars telefonnummer hittar du i myWebLog. Om du inte får tag i de personer vars bokning du kommer att inkräkta på så kontakta istället någon i MUFK styrelse.

Skulle flygplanet bli stående på annat flygfält på grund av ett tekniskt fel så måste du genast kontakta motorflygchefen. Om hen inte går att få tag på så försök med någon annan medlem i MUFK styrelse.

Om du av något skäl tvingas lämna flygplanet på annan flygplats än Sundbro och själv resa därifrån så måste du också kontakta motorflygchefen, om möjligt innan du reser. Om hen inte går att få tag på så försök med någon annan medlem i MUFK styrelse. Det är det mycket viktigt att du inte tar med dig nycklarna till flygplanet, flygplanets loggbok eller flygplanhandlingarna. Lämna loggbok och handlingar i flygplanet och lämna nycklarna på så sätt att någon som senare skall ta hand om flygplanet kan få tag på dem.

Minsta flygtid

Vid längre bokningar under perioden 1:a juni – 31:a augusti måste man flyga en minsta tid. Flyger man mindre blir man debiterad för minimitiden i alla fall.

Minimitiden är 1,5 timme för varje dag som flygplanet är bokat minst 6 timmar mellan klockan 08:00 och 20:00. Dagar med fullständigt flygförbud på Sundbro enligt miljövillkoren är undantagna – då tas ingen minimitid ut. (Information om dessa dagar hittar du i filarkivet på myWebLog i mappen ”Regler och Restriktioner för fältet”.)

Exempel:

  • Du bokar SE-MBN från fredag klockan 14:00 till följande måndag klockan 13:00. Söndagen är en ”flygförbudsdag”.
  • På fredagen har du bokat från 14:00 till 24:00. Av den tiden ligger 6 timmar mellan 08:00 och 20:00, så minimitid tas ut.
  • På lördagen har du bokat hela dagen, så minimitid tas ut.
  • På söndagen har du bokat hela dagen, men det är en ”flygförbudsdag” så ingen minimitid tas ut.
  • På måndagen har du bokat från 00:00 till 13:00. Av den tiden ligger 5 timmar mellan 08:00 och 20:00. Det är mindre än 6 timmar, så ingen minimitid tas ut.

Sammanlagt tas minimitid ut för två dagar, dvs du blir debiterad för minst 2*1,5 = 3 timmar.

Hur bokar man?

Bokning av flygplan kan under dygnets alla timmar göras på Internet med myWebLog. Du kan också använda klubbens dator för att boka och boka av när du besöker Sundbro personligen. Det finns även tillgång till ett trådlöst nätverk för den som har med sig en egen dator.

Om din bokning behöver ändras är alltid du personligen ansvaret för att ändringen utförts. I nödfall när du måste ändra på en bokning men inte kommer åt myWebLog så kan du kontakta någon i MUFK styrelse.