Hoppa till innehåll

Uppsala Flygklubb

Våra flygplan

Motorflygarna Uppsala Flygklubb har idag tillgång till flera flygplan. Vi äger en Cessna 172, en Piper PA28 Archer II och disponerar en Cessna 150 och ytterligare en Piper PA28. Vi har också beställt en ny Evektor Sportstar RTC som levereras hösten 2023.

Du måste bli utcheckad på varje flygplanstyp du vill flyga. Kontakta vår motorflygchef för detta. Om du är intresserad av att bli medlem och flyga hos oss kan du fylla i en medlemsansökan.

Är du intresserad av avancerad flygning kan du flyga en Mudry CAP-10B från Sundbro genom Uppsala Aerobatic Club.

Flygpriser per timme (fr.o.m. 18:e februari 2023)

Flygplan Flygplanstyp Ordinarie pris Medlemsfond 10k Anmärkning
SE-FHO Piper PA28-180 1 900 kr 1 800 kr Inhyrd.
SE-KUZ Cessna 150M 1 200 kr 1 100 kr Inhyrd.
SE-ICL Piper PA28-181 1 900 kr 1 800 kr
SE-LTK Cessna 172R 1 900 kr 1 800 kr

Alla priser avser faktisk flygtid (airborne). Vid loggning avrunda till hel 5 minut. Minst 15 minuters flygtid ska betalas per flygning. Vid skolning betalas lärararvode separat.

För att flyga för medlemsfondspriset krävs att man deponerar 10.000 kr i klubben och du får då 100 kr i rabatt per flugen timme. Depositionen har ett års uppsägningstid och rabatten fortsätter att gälla efter uppsägning tills dess depositionen betalats tillbaka. De äldre medlemsfonderna med deponering av 2.000 eller 4.000 kr fortsätter att gälla med rabatt på 18 resp. 36 kr/timme, men kan inte nytecknas.

Våra flygplan

RegistreringSE-ICL
Tillverkningsår1979
TypPIPER PA-28-181 Archer II
Utrustning

IFR (utan ADF) med Garmin G5 EHSI. Garmin GTN 650Xi GPS. Piper Autocontrol IIIB enaxlig autopilot. Mod S transponder. ADS-B in/ut. Power FLARM kollisionsvarningssystem. Uppfyller kraven för RNAV 5 (B-RNAV), RNAV 1/2 (P-RNAV), RNP 1/2 och RNP APCH LPV.

Spännvidd10,70 m
Motor180 hk Lycoming
Max startvikt1 157 kg
AnmärkningStartårsskort för Swedavia.
Registrering SE-KUZ
Tillverkningsår 1979
Typ Cessna 150M
Utrustning
Spännvidd 10,11 m
Motor 100 hk Continental
Max startvikt 725 kg
Anmärkning Startårsskort för Swedavia.
RegistreringSE-LTK
Tillverkningsår1997
TypCessna 172R
UtrustningIFR (utan DME). Garmin GTN650 GPS. KAP140 enaxlig autopilot. Mod S transponder. ADS-B ut. Uppfyller kraven för RNAV 5 (B-RNAV), RNAV 1/2 (P-RNAV), RNP 1/2 och RNP APCH LPV.
Spännvidd10,92 m
Motor160 hk Lycoming med bränsleinsprutning
Max startvikt1 111 kg
AnmärkningStartårsskort för Swedavia.