Våra flygplan

Motorflygarna Uppsala Flygklubb har idag tillgång till flera flygplan. Vi äger två stycken Cessna 172, en Piper PA28 Archer II och disponerar en Cessna 150 och två Piper PA28. Du måste bli utcheckad på varje flygplanstyp du vill flyga. Kontakta vår motorflygchef för detta. Om du är intresserad av att bli medlem och flyga hos oss kan du fylla i en medlemsansökan.

Tidigare har våra medlemmar kunnat flyga två avance-flygplan, en Mudry CAP-10B och en Robin R2160D Aerobat. Flygning med CAP-10B från Sundbro är fortfarande möjligt, men går numera genom Uppsala Aerobatic Club.

Flygpriser per timme (fr.o.m. 1:a september 2019)

FlygplanFlygplanstypOrdinarie prisMedlemsfond 10kAnmärkning
SE-FFDPiper PA28-140 1 640 kr1 540 krInhyrd.
SE-FHOPiper PA28-1801 640 kr1 540 krInhyrd.
SE-KUZCessna 150M   995 kr   895 kr”Permanent” inhyrd.
SE-ICLPiper PA28-1811 640 kr1 540 kr 
SE-LTKCessna 172R1 640 kr1 540 kr 
SE-MBNCessna 172S1 640 kr1 540 krPå verkstad under längre tid pga haveri. Väntas tillbaka till sommaren 2021.

Alla priser avser faktisk flygtid (airborne). Vid loggning avrunda till hel 5 minut. Minst 15 minuters flygtid ska betalas per flygning. Vid skolning betalas lärararvode separat.

För att flyga för medlemsfondspriset krävs att man deponerar 10.000 kr i klubben och du får då 100 kr i rabatt per flugen timme. Depositionen har ett års uppsägningstid och rabatten fortsätter att gälla tills dess depositionen betalats tillbaka. De äldre medlemsfonderna med deponering av 2.000 eller 4.000 kr fortsätter att gälla med rabatt på 18 resp. 36 kr/timme, men kan inte nytecknas.

Våra flygplan

RegistreringSE-ICL
Tillverkningsår1979
TypPIPER PA-28-181 Archer II
Utrustning

IFR (utan ADF) med Garmin G5 EHSI. Garmin GTN 650Xi GPS. Piper Autocontrol IIIB enaxlig autopilot. Mod S transponder. ADS-B ut. 8.33 kHz radio. Power FLARM kollisionsvarningssystem. Uppfyller kraven för RNAV 5 (B-RNAV), RNAV 1/2 (P-RNAV), RNP 1/2 och RNP APCH LPV.

Spännvidd10,70 m
Motor180 hk Lycoming
Max startvikt1 157 kg
AnmärkningStartårsskort för Swedavia.
Registrering SE-KUZ
Tillverkningsår 1979
Typ Cessna 150M
Utrustning
Spännvidd
Motor
Max startvikt 725 kg
Anmärkning Startårsskort för Swedavia.
Registrering SE-LTK
Tillverkningsår 1997
Typ Cessna 172R
Utrustning IFR (utan DME). Garmin GTN650 GPS (med SBAS/EGNOS). KAP140 enaxlig autopilot. Mod S transponder. ADS-B ut. 8.33 kHz radio. Uppfyller kraven för RNAV 5 (B-RNAV), RNAV 1/2 (P-RNAV), RNP 1/2 och RNP APCH LPV.
Spännvidd 10,92 m
Motor 160 hk Lycoming med bränsleinsprutning
Max startvikt 1 111 kg
Anmärkning Startårsskort för Swedavia.

Registrering SE-MBN
Tillverkningsår 2006
Typ Cessna 172S
Utrustning Cessna NAVIII: Full IFR med Garmin G1000 EFIS/FMS (ej SBAS/EGNOS). KAP140 tvåaxlig autopilot. Mod S transponder. 8.33 kHz radio. Uppfyller kraven för RNAV 5 (B-RNAV), RNAV 1/2 (P-RNAV), RNP 1/2 och RNP APCH LNAV.
Spännvidd 10,92 m
Motor 180 hk Lycoming med bränsleinsprutning
Max startvikt 1 157 kg
Anmärkning

Startårsskort för Swedavia.

OBS! Flygplanet är f.n. på verkstad för reparation efter ett landningshaveri och väntas inte tillbaka förrän under våren 2021.