Hoppa till innehåll

Uppsala Flygklubb

Våra flygplan

Motorflygarna Uppsala Flygklubb har idag tillgång till flera flygplan. Vi äger en Cessna 172, en Piper PA28 Archer II och en Evektor Sportstar RTC. Vi disponerar också ett inhyrt flygplan, en Cessna 150.

Du måste bli utcheckad på varje flygplanstyp du vill flyga. Kontakta vår motorflygchef för detta. Om du är intresserad av att bli medlem och flyga hos oss kan du fylla i en medlemsansökan.

Är du intresserad av avancerad flygning kan du flyga en Mudry CAP-10B från Sundbro genom Uppsala Aerobatic Club.

Flygpriser per timme (fr.o.m. 22:a maj 2024)

FlygplanFlygplanstypOrdinarie prisMedlemsfond 10kAnmärkning
SE-KUZCessna 150M1 365 kr1 265 krInhyrd.
SE-ICLPiper PA28-1811 940 kr1 840 kr 
SE-LTKCessna 172R1 940 kr1 840 kr 
SE-MMJEvektor Sportstar RTC1 365 kr1 265 kr 

Alla priser avser faktisk flygtid (airborne). Vid loggning avrunda till hel 5 minut. Minst 15 minuters flygtid ska betalas per flygning. Vid skolning betalas lärararvode separat.

För att flyga för medlemsfondspriset krävs att man deponerar 10.000 kr i klubben och du får då 100 kr i rabatt per flugen timme. Depositionen har ett års uppsägningstid och rabatten fortsätter att gälla efter uppsägning tills dess depositionen betalats tillbaka. De äldre medlemsfonderna med deponering av 2.000 eller 4.000 kr fortsätter att gälla med rabatt på 18 resp. 36 kr/timme, men kan inte nytecknas.

Våra flygplan

RegistreringSE-ICL
Tillverkningsår1979
TypPiper PA-28-181 Archer II
Utrustning

IFR (utan ADF) med Garmin G5 EHSI. Garmin GTN 650Xi GPS. Piper Autocontrol IIIB enaxlig autopilot. Mod S transponder. ADS-B in/ut. Power FLARM kollisionsvarningssystem. Uppfyller kraven för RNAV 5 (B-RNAV), RNAV 1/2 (P-RNAV), RNP 1/2 och RNP APCH LPV.

Spännvidd10,70 m
Motor180 hk Lycoming
Max startvikt1 157 kg
AnmärkningStartårsskort för Swedavia.
Registrering SE-KUZ
Tillverkningsår 1979
Typ Cessna 150M
Utrustning
Spännvidd 10,11 m
Motor 100 hk Continental
Max startvikt 725 kg
Anmärkning Startårsskort för Swedavia.
Registrering SE-LTK
Tillverkningsår 1997
Typ Cessna 172R
Utrustning IFR (utan DME). Garmin GTN650 GPS. KAP140 enaxlig autopilot. Mod S transponder. ADS-B ut. Uppfyller kraven för RNAV 5 (B-RNAV), RNAV 1/2 (P-RNAV), RNP 1/2 och RNP APCH LPV.
Spännvidd 10,92 m
Motor 160 hk Lycoming med bränsleinsprutning
Max startvikt 1 111 kg
Anmärkning Startårsskort för Swedavia.
Registrering SE-MMJ
Tillverkningsår 2023
Typ Evektor Sportstar RTC
Utrustning VFR mörker. Garmin G3X Touch EFIS, Mod S transponder. ADS-B in/ut. AIR Traffic AT-1 (FLARM) kollisionsvarningssystem.
Spännvidd 8,67 m
Motor 100 hk Rotax
Max startvikt 600 kg
Anmärkning Startårsskort för Swedavia.