Våra flygplan

Motorflygarna Uppsala Flygklubb har idag tillgång till fyra flygplan. Vi äger två stycken Cessna 172, en Piper PA28 Archer och disponerar en Cessna 150. Du måste bli utcheckad på varje flygplanstyp du vill flyga. Kontakta vår motorflygchef för detta. Om du är intresserad av att bli medlem och flyga hos oss kan du fylla i en medlemsansökan.

Tidigare har våra medlemmar kunnat flyga två avance-flygplan, en Mudry CAP-10B och en Robin R2160D Aerobat, som tillhör Nordic Aerobatic Center. Flygning med dessa från Sundbro är fortfarande möjligt, men går numera genom Uppsala Aerobatic Club

Flygtimpriser (fr.o.m. 15:e februari 2019)

FlygplanFlygplanstypOrdinarie prisMedlemsfond 10kAnmärkning
SE-KUZCessna 150M   995 kr (flygtid)   895 kr (flygtid)Vid skolning betalas lärararvode separat.
SE-ICLPiper PA28-1811 640 kr (flygtid)1 540 kr (flygtid)Vid skolning betalas lärararvode separat.
SE-LTKCessna 172R1 640 kr (flygtid)1 540 kr (flygtid)Vid skolning betalas lärararvode separat.
SE-MBNCessna 172S1 640 kr (flygtid)1 540 kr (flygtid)Vid skolning betalas lärararvode separat.

För att flyga för medlemsfondspriset krävs att man deponerar 10.000 kr i klubben och du får då 100 kr i rabatt per flugen timme. Depositionen har ett års uppsägningstid och rabatten fortsätter att gälla tills dess depositionen betalats tillbaka. De äldre medlemsfonderna med deponering av 2.000 eller 4.000 kr fortsätter att gälla med rabatt på 18 resp. 36 kr/timme, men kan inte nytecknas.

Vid loggning avrunda upp till hel 5 minut. Minst 15 minuters flygtid ska betalas per flygning.

Våra flygplan

Registrering SE-ICL
Tillverkningsår 1979
Typ PIPER PA-28-181 Archer II
Utrustning Full IFR med HSI. Garmin GNS430 GPS. Piper Autocontrol IIIB enaxlig autopilot. Mod S transponder. 8.33 kHz radio.
Spännvidd 10,70 m
Motor 180 hk Lycoming
Max startvikt 1 157 kg
Anmärkning Startårsskort för Swedavia.
Registrering SE-KUZ
Tillverkningsår 1979
Typ Cessna 150M
Utrustning
Spännvidd
Motor
Max startvikt 725 kg
Anmärkning Startårsskort för Swedavia.
Registrering SE-LTK
Tillverkningsår 1997
Typ Cessna 172R
Utrustning IFR (utan DME). Garmin GTN650 GPS (med SBAS/EGNOS). KAP140 enaxlig autopilot. Mod S transponder. ADS-B ut. 8.33 kHz radio. Uppfyller kraven för RNAV 5 (B-RNAV), RNAV 1/2 (P-RNAV), RNP 1/2 och RNP APCH LPV.
Spännvidd 10,92 m
Motor 160 hk Lycoming med bränsleinsprutning
Max startvikt 1 111 kg
Anmärkning Startårsskort för Swedavia.
Registrering SE-MBN
Tillverkningsår 2006
Typ Cessna 172S
Utrustning Cessna NAVIII: Full IFR med Garmin G1000 EFIS/FMS (ej SBAS/EGNOS). KAP140 tvåaxlig autopilot. Mod S transponder. 8.33 kHz radio. Uppfyller kraven för RNAV 5 (B-RNAV), RNAV 1/2 (P-RNAV), RNP 1/2 och RNP APCH LNAV.
Spännvidd 10,92 m
Motor 180 hk Lycoming med bränsleinsprutning
Max startvikt 1 157 kg
Anmärkning Startårsskort för Swedavia.