Våra flygplan

Motorflygarna Uppsala Flygklubb har idag tillgång till flera flygplan. Vi äger två stycken Cessna 172, en Piper PA28 Archer och disponerar en Cessna 150 och två Piper PA28. Du måste bli utcheckad på varje flygplanstyp du vill flyga. Kontakta vår motorflygchef för detta. Om du är intresserad av att bli medlem och flyga hos oss kan du fylla i en medlemsansökan.

Tidigare har våra medlemmar kunnat flyga två avance-flygplan, en Mudry CAP-10B och en Robin R2160D Aerobat. Flygning med CAP-10B från Sundbro är fortfarande möjligt, men går numera genom Uppsala Aerobatic Club.

Flygpriser per timme (fr.o.m. 1:a september 2019)

Flygplan Flygplanstyp Ordinarie pris Medlemsfond 10k Anmärkning
SE-FFD Piper PA28-140  1 640 kr 1 540 kr Inhyrd.
SE-FHO Piper PA28-180 1 640 kr 1 540 kr Inhyrd.
SE-KUZ Cessna 150M    995 kr    895 kr ”Permanent” inhyrd.
SE-ICL Piper PA28-181 1 640 kr 1 540 kr
SE-LTK Cessna 172R 1 640 kr 1 540 kr
SE-MBN Cessna 172S 1 640 kr 1 540 kr På verkstad under längre tid pga haveri.

Alla priser avser faktisk flygtid (airborne). Vid loggning avrunda till hel 5 minut. Minst 15 minuters flygtid ska betalas per flygning. Vid skolning betalas lärararvode separat.

För att flyga för medlemsfondspriset krävs att man deponerar 10.000 kr i klubben och du får då 100 kr i rabatt per flugen timme. Depositionen har ett års uppsägningstid och rabatten fortsätter att gälla tills dess depositionen betalats tillbaka. De äldre medlemsfonderna med deponering av 2.000 eller 4.000 kr fortsätter att gälla med rabatt på 18 resp. 36 kr/timme, men kan inte nytecknas.

Våra flygplan

 

RegistreringSE-ICL
Tillverkningsår1979
TypPIPER PA-28-181 Archer II
UtrustningFull IFR med HSI. Garmin GNS430 GPS. Piper Autocontrol IIIB enaxlig autopilot. Mod S transponder. 8.33 kHz radio.

OBS! Vi planerar att renovera flygplanet vintern 2020/21. Innan dess gör vi bara nödvändiga reparationer så en del utrustning kanske inte fungerar.
Spännvidd10,70 m
Motor180 hk Lycoming
Max startvikt1 157 kg
AnmärkningStartårsskort för Swedavia.
Registrering SE-KUZ
Tillverkningsår 1979
Typ Cessna 150M
Utrustning
Spännvidd
Motor
Max startvikt 725 kg
Anmärkning Startårsskort för Swedavia.
Registrering SE-LTK
Tillverkningsår 1997
Typ Cessna 172R
Utrustning IFR (utan DME). Garmin GTN650 GPS (med SBAS/EGNOS). KAP140 enaxlig autopilot. Mod S transponder. ADS-B ut. 8.33 kHz radio. Uppfyller kraven för RNAV 5 (B-RNAV), RNAV 1/2 (P-RNAV), RNP 1/2 och RNP APCH LPV.
Spännvidd 10,92 m
Motor 160 hk Lycoming med bränsleinsprutning
Max startvikt 1 111 kg
Anmärkning Startårsskort för Swedavia.

 

RegistreringSE-MBN
Tillverkningsår2006
TypCessna 172S
UtrustningCessna NAVIII: Full IFR med Garmin G1000 EFIS/FMS (ej SBAS/EGNOS). KAP140 tvåaxlig autopilot. Mod S transponder. 8.33 kHz radio. Uppfyller kraven för RNAV 5 (B-RNAV), RNAV 1/2 (P-RNAV), RNP 1/2 och RNP APCH LNAV.
Spännvidd10,92 m
Motor180 hk Lycoming med bränsleinsprutning
Max startvikt1 157 kg
Anmärkning

Startårsskort för Swedavia.

OBS! Flygplanet är f.n. på verkstad för reparation efter ett landningshaveri och väntas inte tillbaka förrän sent på hösten 2020.