Organisation MUFK

Se även förteckning över flygfältsföreningen Uppsala Flygklubbs (UFK) funktionärer här.Motorflygarna Uppsala Flygklubb styrelse 2021

Lars-Henrik Eriksson

Ordförande

070 - 536 39 16 ordf.motor@uppsalaflygklubb.se

Robert Alfven

Vice ordförande

Johan Nygren

Sekreterare

073 - 050 06 30

Raymond Musa

Kassör

070 - 655 00 58

Fredrik Kämpfe

Ledamot

073 - 975 24 97

Anders Espefält

Suppleant

070 - 956 83 76

Peter Kittelsen

SuppleantÖvriga funktionärer

Michael Jester

Motorflygchef

070 - 620 90 75

Yngve Florén

Bitr. motorflygchef

070 - 884 99 49‬

Lars Fälting

Chefsinstruktör och flygskolerepresentant

070-425 02 47‬

[VAKANT]

Teknisk chef

Jimmy Gradin

Medlemsregister

070 - 532 02 41

HANNU TELVIK

Bränsleansvarig

070 - 697 77 41

Nabil Akhlaque

IT- och webbansvarig

073 - 616 45 34

Anders Grass

Revisor

070 - 653 49 90

Emil Andrén

Revisorssuppleant

072 - 715 91 63

Lennart Lansburgh

Valberedning (Sammankallande)

070 - 942 97 42

Peter Kittelsen

Valberedning

070 - 662 24 23

Alexander Noom

Valberedning

Jimmy Gradin

Valberedning

Peter Kittelsen

Brandflyg

070 - 662 24 23

Raymond Musa

Brandflyg

070 - 655 00 58