Hoppa till innehåll

Uppsala Flygklubb

Organisation MUFK

Se även förteckning över flygfältsföreningen Uppsala Flygklubbs (UFK) funktionärer här.Motorflygarna Uppsala Flygklubb styrelse 2023

Lars-Henrik Eriksson

Ordförande

070 - 536 39 16 ordf.motor@ uppsalaflygklubb.se

Björn Almgren

Vice ordförande

076 - 126 37 52‬ avongriffontrent@gmail.com

Johan Nygren

Sekreterare

johan.nygren@yahoo.com

Raymond Musa

Kassör

070 - 655 00 58 raymond.musa@ hotmail.com

Fredrik Kämpfe

Ledamot

073 - 975 24 97 fredrik.kampfe@ transportforetagen.se

Peter Kittelsen

Suppleant

070 - 662 24 23 peter@toridium.se

Angelica Bergman

Suppleant

070 - 539 90 79‬ bakiam7@hotmail.comÖvriga funktionärer

Michael Jester

Motorflygchef

070 - 620 90 75 michael@jester.se

Yngve Florén

Bitr. motorflygchef

070 - 884 99 49‬ yngvefloren@hotmail.com

Björn Almgren

Flygskolerepresentant

076 - 126 37 52‬ avongriffontrent@gmail.com

Kurre Lansburgh

Chefsinstruktör

070 - 693 09 29 qurre77@gmail.com

Jimmy Gradin

Medlemsregister

070 - 532 02 41 jimmy.gradin@ uppsalaflygklubb.se

John Graff

Bränsleansvarig

070 - 591 50 40‬ johngraff@telia.com

Nabil Akhlaque

IT- och webbansvarig

073 - 616 45 34 nabil.akhlaque@gmail.com

Robert Szabo

Revisor

070 - 658 62 63 matrisensailingteam1@me.com

Emil Andrén

Revisorssuppleant

072 - 715 91 63 emil.andren@live.com

Lennart Lansburgh

Valberedning (Sammankallande)

070 - 942 97 42 lelle.lansburgh@gmail.com

Peter Kittelsen

Valberedning

070 - 662 24 23 peter@toridium.se

Alexander Noom

Valberedning

070 - 611 79 75 alexander.noom@gmail.com

Jimmy Gradin

Valberedning

070 - 532 02 41 jimmy.gradin@ uppsalaflygklubb.se

Peter Kittelsen

Brandflyg/FFK (myndighetskontakter)

070 - 662 24 23 peter@toridium.se

Raymond Musa

Brandflyg/FFK (medlemskontakter)

070 - 655 00 58 raymond.musa@ hotmail.com