Hoppa till innehåll

Uppsala Flygklubb

Organisation UFK

Verksamheten vid Sundbro flygplats bedrivs av fem föreningar. Uppsala Flygklubb (UFK) är en flygfältsförening med fyra medlemsföreningar. Medlemsföreningarna bedriver verksamhet inom områdena motorflyg, segelflyg, modellflyg och aerobatics/avancerad flygning (både motor och segel).

Medlemsföreningen för motorflyg är Motorflygarna Uppsala Flygklubb (MUFK). MUFK funktionärer hittar du här.

Information om segelflygföreningen, modellflygföreningen och aerobaticföreningen hittar du genom att gå till startsidan och välja ”Segel”,  ”Modell” eller ”Aerobatic”Uppsala Flygklubb (flygfältföreningen) styrelse 2021

Adnan Hadziagovic

Ordförande

070 - 824 88 48 hadziagovic@hotmail.com

Gunnar Andersson

Kassör

070 - 529 62 72 gunnar@stavby.se

Flemming Löth

Sekreterare

073 - 526 00 48 flemmingloth@hotmail.com

Robert Alfven

Representant Motor

073 - 989 11 80 robertalfven@msn.com

Fredrik Jaresved

Representant Segel

073- 352 60 83 fredrik@jaresved.com

Bengt Eriksson

Representant Modell

070 - 641 31 16 bengt68eriksson @gmail.com

Michael Hedin

Representant Aerobatics

070 - 236 68 33 micke.hedin@hotmail.comFlygsäkerhetskommitté

Magnus Hyllander

Sammankallande

073 - 516 00 16 m.hyllander@gmail.com

Lars Fälting

Representant Motor

070 - 425 02 47 lars.falting@ekhist.uu.se

Kjell Magnusson

Representant Segel

070 - 979 66 87 kjell.e.magnusson @telia.com

Bengt Eriksson

Representant Modell

070 - 641 31 16 bengt68eriksson @gmail.com

Patrik Sjöberg

Representant Aerobatics

073 - 956 33 82Övriga funktionärer

[VAKANT]

Byggnadsansvarig

Yngve Florén

Fältchef

070 - 884 99 49 yngvefloren@hotmail.com

Hans Antehed

Revisor

070 - 230 79 27 hans.antehed@gmail.com

Christoffer Mårelius

Revisorssuppleant

070-594 43 57 C_stig_m@hotmail.com