Organisation UFK

Verksamheten vid Sundbro flygplats bedrivs av fem föreningar. Uppsala Flygklubb (UFK) är en flygfältsförening med fyra medlemsföreningar. Medlemsföreningarna bedriver verksamhet inom områdena motorflyg, segelflyg, modellflyg och aerobatics/avancerad flygning (både motor och segel).

Medlemsföreningen för motorflyg är Motorflygarna Uppsala Flygklubb (MUFK). MUFK funktionärer hittar du här.

Information om segelflygföreningen, modellflygföreningen och aerobaticföreningen hittar du genom att gå till startsidan och välja ”Segel”,  ”Modell” eller ”Aerobatic”Uppsala Flygklubb (flygfältföreningen) styrelse 2020

Adnan Hadziagovic

Ordförande

070 - 824 88 48 hadziagovic@hotmail.com

Christoffer Mårelius

Kassör

070 - 594 43 57 C_stig_m@hotmail.com

Flemming Löth

Sekreterare

073 - 526 00 48 flemmingloth@hotmail.com

Hannu Telvik

Representant Motor

070 - 697 77 41 hannu.telvik@bahnhof.se

Bo Rutberg

Representant Segel

070 - 624 13 42 bo.rutberg@rutberg.org

Bengt Eriksson

Representant Modell

070 - 641 31 16 bengt68eriksson@gmail.com

Michael Hedin

Representant Aerobatics

070 - 236 68 33 micke.hedin@hotmail.comFlygsäkerhetskommitté

Magnus Hyllander

Sammankallande

073 - 516 00 16 m.hyllander@gmail.com

Lars Fälting

Representant Motor

070 - 425 02 47 lars.falting@ekhist.uu.se

Kjell Magnusson

Representant Segel

070 - 979 66 87 kjell.e.magnusson@telia.com

Bengt Eriksson

Representant Modell

070 - 641 31 16 bengt68eriksson@gmail.com

Patrik Sjöberg

Representant Aerobatics

073 - 956 33 82 patrik@nordicaerobatics.seÖvriga funktionärer

[VAKANT]

Byggnadsansvarig

Yngve Florén

Fältchef

070 - 884 99 49 yngvefloren@hotmail.com

Lars Fälting

Revisor

070 - 425 02 47 lars.falting@ekhist.uu.se

Anders Espefält

Revisorssuppleant

070 - 956 83 76 anders1@espefalt.se