Hoppa till innehåll

Uppsala Flygklubb

Organisation UFK

Verksamheten vid Sundbro flygplats bedrivs av fem föreningar. Uppsala Flygklubb (UFK) är en flygfältsförening med fyra medlemsföreningar. Medlemsföreningarna bedriver verksamhet inom områdena motorflyg, segelflyg, modellflyg och aerobatics/avancerad flygning (både motor och segel).

Medlemsföreningen för motorflyg är Motorflygarna Uppsala Flygklubb (MUFK). MUFK funktionärer hittar du här.

Information om segelflygföreningen, modellflygföreningen och aerobaticföreningen hittar du genom att gå till startsidan och välja ”Segel”,  ”Modell” eller ”Aerobatic”Uppsala Flygklubb (flygfältföreningen) styrelse 2023

Håkan Medelberg

Ordförande

070 - 651 22 82 hakan.medelberg @mbhab.se

Gunnar Andersson

Kassör

070 - 529 62 72 gunnar@stavby.se

Flemming Löth

Sekreterare

073 - 526 00 48 flemmingloth@hotmail.com

Peter Kittelsen

Representant Motor

070 - 662 24 23 peter@toridium.se

Fredrik Jaresved

Representant Segel

073- 352 60 83 fredrik@jaresved.com

Öystein Hansen

Representant Modell

0706-664335

Michael Hedin

Representant Aerobatics

070 - 236 68 33 micke.hedin@hotmail.com

Fredrik Banffy

Representant UPAC

072 - 564 80 30 fredrik@banffy.seFlygsäkerhetskommitté

Kjell Magnusson

Representant Segel och sammankallande

070 - 979 66 87 kjell.e.magnusson @telia.com

Peter Kittelsen

Representant Motor

070 - 662 24 23 peter@toridium.se

Johan Willander

Representant Aerobatics

Bengt Eriksson

Representant Modell

070 - 641 31 16 bengt68eriksson @gmail.comÖvriga funktionärer

[VAKANT]

Byggnadsansvarig

Yngve Florén

Fältchef

070 - 884 99 49 yngvefloren@hotmail.com

Hans Antehed

Revisor

070 - 230 79 27 hans.antehed@gmail.com

Christoffer Mårelius

Revisorssuppleant

070-594 43 57 C_stig_m@hotmail.com