Aktuell schema

PRELIMINÄR SCHEMA

Schemat för LAPL / PPL 2020

Informationsträff på Sundbro lördag den 3 oktober 2020 kl 10.00

Vardagkvällar börjar 19:00 och slutar 22:00. Lördagar 10:00-13:00.

Meteorologi

Luftfartssystemet

Operativa procedurer

Luftfartyg generellt

Aerodynamik

Navigation

Prestanda

Human performance

VFR-Kommunikation

PPL / LAPL kurser

Är du intresserad av att flyga flygplan?

Övrig information

 

Varje lektionstillfälle motsvarar 3 timmar.

Hemuppgift är inte schemalagd men motsvarar 5 timmar

Studiebesök på FPC: 3 timmar

Information från teknisk chef : 4 timmar

Totalt motsvarar den teoretiska utbildningen 111 timmar

 

Våra pedagoger

Benny Eklund

070 - 510 13 06

– Luftfartsystemet
– Operativa procedurer

Lars-Henrik Eriksson

070 - 536 3916

– Navigation
– Prestanda

Lelle Lansburgh

070 - 942 97 42

– Meteorologi
– Human factor

Len-Erik Åslund

070 - 356 83 56

– Luftfartyg generellt
– Aerodynamik

Raymond Musa

070 - 655 00 58

– Radiokommunikation

Jan Erik Berglund

018 - 42 93 98

– Flygläkare