Aktuell schema

PRELIMINÄRT SCHEMA

Schemat för LAPL / PPL 2020

Informationsträff på Sundbro lördag den 3 oktober 2020 kl 10.00

Vardagkvällar börjar 19:00 och slutar 22:00. Lördagar 10:00-13:00.

Meteorologi

Luftfartssystemet

Operativa procedurer

Luftfartyg generellt

Aerodynamik

Navigation

Prestanda

VFR-Kommunikation

Human performance

PPL / LAPL kurser

Är du intresserad av att flyga flygplan?

Övrig information

 

Varje lektionstillfälle motsvarar 3 timmar.

Hemuppgift är inte schemalagd men motsvarar 5 timmar

Studiebesök på FPC: 3 timmar

Information från teknisk chef : 4 timmar

Totalt motsvarar den teoretiska utbildningen 111 timmar

 

Våra pedagoger

Benny Eklund:    Luftfartssystemet och Operativa procedurer      0705101306

L-H Eriksson:    Navigation och prestanda  0705363916

Lelle Lansburgh: Meteorologi och Human perfomance          0709429742

Raymond Musa     Luftfartyg generellt, Aerodynamik och Radiocom  0706550058

Flygläkare

Jan Erik Berglund         018429398